Διαγραφή χρήστη

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για τη διαγραφή από τον πίνακα των χρηστών


Επιστροφή στην αρχική