Σύστημα για τη μεταφορά της εικόνας Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας μαζί με τον αριθμό της ηλεκτρονικής συνταγής στο λογισμικό φαρμακείου για την υποβολή της στον ΕΟΠΥΥ1medicine & ΣΙΑ ΕΕ
Λασκαράτου 3
Θεσσαλονίκη, 54646
Τηλ: 2310 413133
Πληροφορίες: st-ladas@otenet.gr

Πληροφορίες για προγραμματιστές

επιστροφή στην αρχική